نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۸شوال (۱۰ تصویر)

آجرک الله یا بقیة الله می رسد از مدینه بوی غم فاطمه باز دیده گریان شد چونکه قبر چهار فرزندش در حریم بقیع ویران شد آتش کینه شعله ها دارد از دل سرسپرده های یهود ...

آجرک الله یا بقیة الله می رسد از مدینه بوی غم فاطمه باز دیده گریان شد چونکه قبر چهار فرزندش در حریم بقیع ویران شد آتش کینه شعله ها دارد از دل سرسپرده های یهود لعنت حق به هر چه وهابی لغنت فاطمه به آل صعود قصد دارند ریشه را ...

۲۲ خرداد 1398
37K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
8K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
8K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
8K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
4K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
4K
🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅 چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📆 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
5K
🔅چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📅 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

🔅چشم من محو ضریحی که نمی دیدم شد 📅 #۸شوال سالروز تخریب مزار ائمه #بقیع (ع) به دستور وهابیون

۲۲ خرداد 1398
7K
#۸شوال عمـریست دلـم میـل بـه جایـے دارد جایی کـه زمیـن حـال و هوایـے دارد یـک روز میایـد و زِ جـان میخوانـم ایـوان بقیـع عجـب صفایـے دارد♥️ #hajarrr

#۸شوال عمـریست دلـم میـل بـه جایـے دارد جایی کـه زمیـن حـال و هوایـے دارد یـک روز میایـد و زِ جـان میخوانـم ایـوان بقیـع عجـب صفایـے دارد♥️ #hajarrr

۲۲ خرداد 1398
6K
. . . . 💠 طغیان جاهلیت 💠 . .

. . . . 💠 طغیان جاهلیت 💠 . . "چون وارد بقیع شدم، آن جا را همانند شهری دیدم، که زلزله شدیدی در آن به وقوع پیوسته و به ویرانه‌ای تبدیل شده است، جای جای بقیع به جز قطعات سنگ و کلوخ به هم ریخته و تیرهای چوب کهنه ...

۱ تیر 1397
7K