نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یگانه_بانویم (۷ تصویر)

#یگانه_بانویم به پایت پیر نمی شوم... این عشق که تزریق می کنی به دلم جوان می کند مرا هر روز...

#یگانه_بانویم به پایت پیر نمی شوم... این عشق که تزریق می کنی به دلم جوان می کند مرا هر روز...

۲۱ آبان 1398
103
#یگانه_بانویم تو عاشق من باشی من از سر ذوق بال در نیاورم؟ نمیشود عزیز من

#یگانه_بانویم تو عاشق من باشی من از سر ذوق بال در نیاورم؟ نمیشود عزیز من

۱۷ آبان 1398
100
#یگانه_بانویم هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودن این پنجره هایی ...!

#یگانه_بانویم هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودن این پنجره هایی ...!

۱۷ آبان 1398
106
#یگانه_بانویم با تو😍 تمام زیبایی های دنیا درست به اندازه تن من است

#یگانه_بانویم با تو😍 تمام زیبایی های دنیا درست به اندازه تن من است

۱۷ آبان 1398
106
#یگانه_بانویم تو آن یک نفری که من سال ها از بودنش میگویم ، یکنفر بود ... تو همانی ! آن ...

#یگانه_بانویم تو آن یک نفری که من سال ها از بودنش میگویم ، یکنفر بود ... تو همانی ! آن ...

۱۷ آبان 1398
109
سلام #یگانه_بانویم صبح‌ها که بیدار می‌شوم صورت شسته و نشسته و رخت‌خواب را جمع نکرده، دستم صاف می‌رود روی عکس زیبایتان. هی آن را بالا و پایین می‌کنم و جسارت نباشد گونه‌ی سرخ و اناری ...

سلام #یگانه_بانویم صبح‌ها که بیدار می‌شوم صورت شسته و نشسته و رخت‌خواب را جمع نکرده، دستم صاف می‌رود روی عکس زیبایتان. هی آن را بالا و پایین می‌کنم و جسارت نباشد گونه‌ی سرخ و اناری شمارا از گوشهٔ تلفن می‌کشم و دلم قنج می‌رود برای این همه شیرینی. صبحانه‌ ام ...

۱۷ آبان 1398
111
از عشق گفتن صدا نمی خواهد لحن نمی خواهد گوش شنوا نمی خواهد گاهی یک نگاه در سکوت یک دنیا حرف می زند و گاهی یک نوشته دلت را گرم می کند و چه خوب ...

از عشق گفتن صدا نمی خواهد لحن نمی خواهد گوش شنوا نمی خواهد گاهی یک نگاه در سکوت یک دنیا حرف می زند و گاهی یک نوشته دلت را گرم می کند و چه خوب میشد گاهی حرف نمی زدیم نمی شنیدیم فقط در عمل ثابت می کردیم دوست داشتن ...

۱ آبان 1398
74