نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یک_قطعه_گل (۱ تصویر)

زن از جنس اسکلت مرد است 😐 آیا زن از دندهٔ مرد خلق شده⁉ ️ 🤔 🤔 🔵 زُراره یکی از اصحاب خاص امام صادق؏ از آن حضرت همین سوال را پرسید: 🌸 🍃

زن از جنس اسکلت مرد است 😐 آیا زن از دندهٔ مرد خلق شده⁉ ️ 🤔 🤔 🔵 زُراره یکی از اصحاب خاص امام صادق؏ از آن حضرت همین سوال را پرسید: 🌸 🍃 "عده‌ای از مردم میگویند: خداوند حوا را از دندهٔ چپ آدم آفریده است"‼ ️ ⬅ ️حضرت ...

۱۲ دی 1397
12K