نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یا_اشباح_الرجال (۲ تصویر)

❥✺﷽ ✺❥ هر وقت این عکس رو می بینم یاد #مسلم_بن_عقیل تو مسجد کوفه می افتم که بعد نماز مغرب و عشاء به پشت سرش نگاه کرد و کسی را ندید!!! گفت: #یا_اشباح_الرجال

❥✺﷽ ✺❥ هر وقت این عکس رو می بینم یاد #مسلم_بن_عقیل تو مسجد کوفه می افتم که بعد نماز مغرب و عشاء به پشت سرش نگاه کرد و کسی را ندید!!! گفت: #یا_اشباح_الرجال

۲ مهر 1397
30
‏درذهنم مسجد_کوفه تداعی شدزمانی ک مسلم بعدازنمازمغرب وعشابه پشت سرنگاه کردو گفت :#یا_اشباح_الرجال ! #مسلم_زمانت_را_دریاب #جانم_فدایت_سید_علی

‏درذهنم مسجد_کوفه تداعی شدزمانی ک مسلم بعدازنمازمغرب وعشابه پشت سرنگاه کردو گفت :#یا_اشباح_الرجال ! #مسلم_زمانت_را_دریاب #جانم_فدایت_سید_علی "آزادی" @OfficialTwitTelegram

۷ شهریور 1396
5