نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادهمه (۲ تصویر)

#چقدر امشب دلتنگ مدافعان حرم شدیم شاید یکی از بهترین قسمت های سریال پایتخت امشب بود می دانیم فیلم است می دانیم این چهره های کریه وزشت داعشی واقعی نیستن فقط هنرپیشه اند اما... می ...

#چقدر امشب دلتنگ مدافعان حرم شدیم شاید یکی از بهترین قسمت های سریال پایتخت امشب بود می دانیم فیلم است می دانیم این چهره های کریه وزشت داعشی واقعی نیستن فقط هنرپیشه اند اما... می دانیم همه بازی است اما چرا امشب اینقدر مانند نقی ،پدر داستان ،پدر خانواده ،نگران ...

۱۹ فروردین 1397
5K
#چقدر امشب دلتنگ مدافعان حرم شدیم شاید یکی از به ترین قسمت های سریال پایتخت امشب بود می دانیم فیلم است می دانیم این چهره های کریه وزشت داعشی واقعی نیستن فقط هنرپیشه اند اما... ...

#چقدر امشب دلتنگ مدافعان حرم شدیم شاید یکی از به ترین قسمت های سریال پایتخت امشب بود می دانیم فیلم است می دانیم این چهره های کریه وزشت داعشی واقعی نیستن فقط هنرپیشه اند اما... می دانیم همه بازی است اما چرا امشب اینقدر مانند نقی ،پدر داستان ،پدر خانواده ...

۱۹ فروردین 1397
9K