نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گوشت_گوسفندو (۱ تصویر)

#گوشت_گوسفندو#گوساله از نظر ارزش تغذیه‌ای باهم برابرند و میزان روی، آهن وB12 در آنها یکسان است! 👈گوشت گوسفند راحت تر هضم میشود!گوشت گاو درمقایسه باگوساله چاق‌کننده و دیرهضم‌ترست!

#گوشت_گوسفندو#گوساله از نظر ارزش تغذیه‌ای باهم برابرند و میزان روی، آهن وB12 در آنها یکسان است! 👈گوشت گوسفند راحت تر هضم میشود!گوشت گاو درمقایسه باگوساله چاق‌کننده و دیرهضم‌ترست!

۳۱ مرداد 1396
3