نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گوشت_اردبیل (۱ تصویر)

وقتی جناب #روحانی به خودش نمره ۱۹.۵ میدهد و دامادش او را مظلومترین رئیس جمهور میخواند، باید هم رئیس کل سازمان #خصوصی‌سازی که در کارنامه و سابقه‌اش واگذاریهای پُر از ابهامی مانند شرکت #کشت_و_صنعت_مغان و ...

وقتی جناب #روحانی به خودش نمره ۱۹.۵ میدهد و دامادش او را مظلومترین رئیس جمهور میخواند، باید هم رئیس کل سازمان #خصوصی‌سازی که در کارنامه و سابقه‌اش واگذاریهای پُر از ابهامی مانند شرکت #کشت_و_صنعت_مغان و خرید مجتمع #گوشت_اردبیل توسط خودش وجود دارد، خود را پاک ترین مدیر دولت یازدهم و ...

۱۴ اسفند 1397
11K