نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گل (۱۹۹۱ تصویر)

نخفته ایم که #شب بگذرد، #سحر بزند که #آفتاب چو #ققنوس ، بال و پر بزند نخفته ایم که تا #صبح_شاعرانه ی ما ز ره رسیده و همراه #عشق در بزند #نسیم ، #بوی تو ...

نخفته ایم که #شب بگذرد، #سحر بزند که #آفتاب چو #ققنوس ، بال و پر بزند نخفته ایم که تا #صبح_شاعرانه ی ما ز ره رسیده و همراه #عشق در بزند #نسیم ، #بوی تو را می برد به همره خود که با #غرور ، به #گل های #باغ سر ...

۶ ساعت پیش
5K
#می پرسند تو در#قلب من چگونه ای آه ! صحرا صحرا #گل که رایحه اش آسمان را به باران می برد #باران عشقی که دنیا را#دیوانه می کند و خدارا به حیرت می نشاند و#اسم ...

#می پرسند تو در#قلب من چگونه ای آه ! صحرا صحرا #گل که رایحه اش آسمان را به باران می برد #باران عشقی که دنیا را#دیوانه می کند و خدارا به حیرت می نشاند و#اسم تو حروف صدا داری ست در من که تنها #پروانه ها می شنوند... 💓 <(‾︶‾)>

۷ ساعت پیش
6K
#گل

#گل

۸ ساعت پیش
1K
#خلاقیت#گل

#خلاقیت#گل

۱ روز پیش
8K
#بوسه ای بر من بده 💋 تا #بوسه بارانت کنم جویبار #عشق ♥️ را چون #مهر مهمانت کنم در #دلم عطر تنت را با نسیمی #جاری کن #گل بیافشانم تو را ♥️ ‎‌‌‌

#بوسه ای بر من بده 💋 تا #بوسه بارانت کنم جویبار #عشق ♥️ را چون #مهر مهمانت کنم در #دلم عطر تنت را با نسیمی #جاری کن #گل بیافشانم تو را ♥️ ‎‌‌‌

۱ روز پیش
8K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
2K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
4K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
4K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
4K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۱ روز پیش
3K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۲ روز پیش
4K
#طبیعت#گل

#طبیعت#گل

۲ روز پیش
3K
#گل از گلخانه دل میکند رشد..#گلدانی که با#خلاقیت تمام#طراحی شده!👌

#گل از گلخانه دل میکند رشد..#گلدانی که با#خلاقیت تمام#طراحی شده!👌

۲ روز پیش
7K