نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گلهای_وحشی (۱ تصویر)

#گلهای_وحشی . جمعه به جمعه با دوستاش می رفت کوهنوردی. یه بار نشد که دست خالی برگرده. همیشه برام گل های وحشیِ زیبا یا بوته های طلایی می آورد. معلوم بود که از میونِ صدتا ...

#گلهای_وحشی . جمعه به جمعه با دوستاش می رفت کوهنوردی. یه بار نشد که دست خالی برگرده. همیشه برام گل های وحشیِ زیبا یا بوته های طلایی می آورد. معلوم بود که از میونِ صدتا شاخه و بوته به زحمت چیده شدند. بعد از شهادتش رفتم اتاق فرماندهی تا وسایلش ...

۱۵ مرداد 1398
20K