نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گلهای_دوزخی (۱ تصویر)

می‌توانستم با غروری به بلندای کوهسار به هیچ انگارم ابرها و نعره‌های اهریمنان را و با چرخشی شاهانه پشت کنم بر این همه اگر نمی‌دیدم در میان آن لشکرِ پلشت قامتِ تابناکِ جنایتی را که ...

می‌توانستم با غروری به بلندای کوهسار به هیچ انگارم ابرها و نعره‌های اهریمنان را و با چرخشی شاهانه پشت کنم بر این همه اگر نمی‌دیدم در میان آن لشکرِ پلشت قامتِ تابناکِ جنایتی را که به نفرین خویش خون سرخ خورشید منجمد می‌کرد! شهبانوی قلب من با آتش چشمان بی‌همتایش ...

۲۹ فروردین 1395
39