نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گشایش_اقتصادی_و_هجوم_سرمایه (۱ تصویر)

میر محمد صادقی (نائب رئیس اتاق بازرگانی) : ۴ ماه گذشت، یک سرمایه گذار خارجی هم نیامد. وضع معیشتی مردم در سه سال گذشته بدتر شد. این همه هیأت تجاری هم که به کشور آمده ...

میر محمد صادقی (نائب رئیس اتاق بازرگانی) : ۴ ماه گذشت، یک سرمایه گذار خارجی هم نیامد. وضع معیشتی مردم در سه سال گذشته بدتر شد. این همه هیأت تجاری هم که به کشور آمده است تغییر قابل لمسی را در اقتصاد ایران ایجاد نکرده اند. هنوز هیچ سرمایه گذار ...

۲۷ اردیبهشت 1396
2K