نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گآهی (۲ تصویر)

#گآهی دلم میخواد .. #بهانه های الکی بگیرم .. #به هوای آعوش تو ... #شانه های تو ... #که بعد ، تو ... #آرام ... #خیلی آرام ... #در گوشم زمزمه کنی ...

#گآهی دلم میخواد .. #بهانه های الکی بگیرم .. #به هوای آعوش تو ... #شانه های تو ... #که بعد ، تو ... #آرام ... #خیلی آرام ... #در گوشم زمزمه کنی ...

۸ فروردین 1398
12K
#گآهی‍ سکوت‍ میکُنی‍ چون‍ اِنقَدر رَنجیدی‍ کِ‍ نِمیخآی‍ حَرف‍ بِزَنی‍ ... #Masiw_ 💓

#گآهی‍ سکوت‍ میکُنی‍ چون‍ اِنقَدر رَنجیدی‍ کِ‍ نِمیخآی‍ حَرف‍ بِزَنی‍ ... #Masiw_ 💓

۱۲ مهر 1396
28K