نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪوثر (۳ تصویر)

با اینڪہ از #نسل شما نیستم،اما دلم بدجور #هواے صداے بیسیم هایتاݧ را کرده.... #ڪمیل...ڪمیل...ڪوثر... ڪمیل...ڪمیل... #ڪوثر...

با اینڪہ از #نسل شما نیستم،اما دلم بدجور #هواے صداے بیسیم هایتاݧ را کرده.... #ڪمیل...ڪمیل...ڪوثر... ڪمیل...ڪمیل... #ڪوثر...

۱۱ آذر 1397
3K
هـرڪہ با خاڪ دَرَت ڪام لـبـش بردارد ازهمان ڪودڪیش چشم بہ #ڪوثر دارد اولـیـن آرزویـم هـســت هـمـانـے باشم ڪہ بہ لب #نام تو تا لحظہ ے آخر دارد #نام_توزینت_دلہاست_اباعبـدالله

هـرڪہ با خاڪ دَرَت ڪام لـبـش بردارد ازهمان ڪودڪیش چشم بہ #ڪوثر دارد اولـیـن آرزویـم هـســت هـمـانـے باشم ڪہ بہ لب #نام تو تا لحظہ ے آخر دارد #نام_توزینت_دلہاست_اباعبـدالله

۲۹ مهر 1395
5K
ذڪر #ابوتراب عجب مستے آور اسٺ این نام پیرِ میڪده ی حوض #ڪوثر اسٺ اصلاً هراس و باڪ نداریم از #حساب محشر ڪلید باغ جنان دسٺ #حیدر اسٺ #یا_حیـدر_ڪرار

ذڪر #ابوتراب عجب مستے آور اسٺ این نام پیرِ میڪده ی حوض #ڪوثر اسٺ اصلاً هراس و باڪ نداریم از #حساب محشر ڪلید باغ جنان دسٺ #حیدر اسٺ #یا_حیـدر_ڪرار

۱۱ شهریور 1395
4K