نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیک_بوکسینگ (۵ تصویر)

#کیک_بوکسینگ

#کیک_بوکسینگ

۲۱ مهر 1397
7K
سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل و عشایر#کرمانشاه یازده دوره قهرمان#کیک_بوکسینگ کشوری است! نکته جالب اینکه با توجه به ورزشکار بودنش اصلیت خود را نیز دنبال میکند

سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل و عشایر#کرمانشاه یازده دوره قهرمان#کیک_بوکسینگ کشوری است! نکته جالب اینکه با توجه به ورزشکار بودنش اصلیت خود را نیز دنبال میکند

۲۳ آبان 1396
12K
سوسن رشیدی دختر عشایر#کرمانشاهی که قهرمان#کیک_بوکسینگ ایران شده میگوید: «به پدرم می‌گفتند که نگذار دخترت به باشگاه برود، ما عشایریم و غیرت داریم و زن نباید ورزش کند»

سوسن رشیدی دختر عشایر#کرمانشاهی که قهرمان#کیک_بوکسینگ ایران شده میگوید: «به پدرم می‌گفتند که نگذار دخترت به باشگاه برود، ما عشایریم و غیرت داریم و زن نباید ورزش کند»

۱۴ مهر 1396
12K
#👊#💪#fighter#FIGHTER#فایتر#کیک_بوکس #کیک_بوکسینگ #kickboxing #kickbox 😻 #l'm_fighter

#👊#💪#fighter#FIGHTER#فایتر#کیک_بوکس #کیک_بوکسینگ #kickboxing #kickbox 😻 #l'm_fighter

۱۶ شهریور 1396
6K
#قهرمان_من #رزمی #بوکس #کیک_بوکسینگ #موی_تای #کونگ_فو #ساندا #دین #اسلام #مسلمان #انسان #انسانیت #قهرمان

#قهرمان_من #رزمی #بوکس #کیک_بوکسینگ #موی_تای #کونگ_فو #ساندا #دین #اسلام #مسلمان #انسان #انسانیت #قهرمان

۱۹ خرداد 1395
15K