نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کوچه_کاگهلی (۱ تصویر)

#متن_خودم #بوی_نم_باران_دیوار_کاهگلی_و_اشتیاق_دیدن_تو...❤ برای دیدنت ، چابک چابک از کوچه تنگ و کوچک همان حوالی میان تمام گودال های پر از آب دویدم و توجهی نکردم که خیس خیس شده ام گلی شده ام و هر ...

#متن_خودم #بوی_نم_باران_دیوار_کاهگلی_و_اشتیاق_دیدن_تو...❤ برای دیدنت ، چابک چابک از کوچه تنگ و کوچک همان حوالی میان تمام گودال های پر از آب دویدم و توجهی نکردم که خیس خیس شده ام گلی شده ام و هر از گاهی پاهایم لیز میخورد یا آب از سر و رویم چکه میکند! راستش را ...

۲۷ اردیبهشت 1398
15K