نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کردمـ (۱ تصویر)

درستـ وقتیـ میـ گوییـ : #فراموششـ #کردمـ ... آهنگیـ پخشـ میـ شود ... کسیـ مثلـ او میـ خنـدد ... یکـ نفر عطریـ میـ زند کهـ بویـ او را میـ دهد ... و همهـ فراموشیـ هایتـ ...

درستـ وقتیـ میـ گوییـ : #فراموششـ #کردمـ ... آهنگیـ پخشـ میـ شود ... کسیـ مثلـ او میـ خنـدد ... یکـ نفر عطریـ میـ زند کهـ بویـ او را میـ دهد ... و همهـ فراموشیـ هایتـ هدر می رود ...!

5 روز پیش
12K