نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کردار_ماندگار (۱ تصویر)

#کردار_ماندگار فرزند آوری زیاده بر آثار دنیوی، آثار معنوی فراوانی دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری پدر و مادر حتی بعد مرگ هم قرار بگیرد و آن فرزند درستکار است؛ فرزند درستکار باکار نیک خود موجب ...

#کردار_ماندگار فرزند آوری زیاده بر آثار دنیوی، آثار معنوی فراوانی دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری پدر و مادر حتی بعد مرگ هم قرار بگیرد و آن فرزند درستکار است؛ فرزند درستکار باکار نیک خود موجب پاداش، برای خود خواهد شد و البته پاداشی هم به همان اندازه و یا بیش‌تر ...

۱ بهمن 1396
10K