نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ژاک_پره‌ور (۱ تصویر)

‌ کافی نبود و نیست هزاران هزار سال تا بازگو کند : آن لحظه‌ی گریخته‌ی جاودانه را آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم در باغ ...

‌ کافی نبود و نیست هزاران هزار سال تا بازگو کند : آن لحظه‌ی گریخته‌ی جاودانه را آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم در باغ شهر ما در نور بامداد زمستان شهر ما ـشهری که زادگاه من و زادگاه توست ...

۲۴ مرداد 1398
5K