نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چسبیده (۲ تصویر)

وقتی که درو باز کرد با دیدن #پاهای دو پسر که بهم #چسبیده بودن💯آروم درو بست و به جراتشون خندید ولی با شنیدن صدای مکالمه ی دو پسر تو جاش ثابت شد. _بکهیون جوابمو بده ...

وقتی که درو باز کرد با دیدن #پاهای دو پسر که بهم #چسبیده بودن💯آروم درو بست و به جراتشون خندید ولی با شنیدن صدای مکالمه ی دو پسر تو جاش ثابت شد. _بکهیون جوابمو بده #همین_الان...با من میخوابی؟ +من...باهات... دستش رو از روی دستگیره برداشت و با #وحشت قدمی عقب ...

۳۰ مهر 1398
278
‌ #پــارت_آیـنــده سمت در میرود که مچ دستش #کشیده میشود و بردیا #کمرش را به دیوار میزند: - بهت گفته بود تهش به روزای خوبی نمی رسه! نفس در چشمهای بی حس و خالی بردیا ...

‌ #پــارت_آیـنــده سمت در میرود که مچ دستش #کشیده میشود و بردیا #کمرش را به دیوار میزند: - بهت گفته بود تهش به روزای خوبی نمی رسه! نفس در چشمهای بی حس و خالی بردیا نگاه میکند... تمام وجودش می لرزد ... دلش میخواهد یک نفس بدود تا از این ...

۱۶ آذر 1396
304