نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چاے (۶ تصویر)

برایت #چاے مےریزم..................، برایم زند‌گے #دم کن................!

برایت #چاے مےریزم..................، برایم زند‌گے #دم کن................!

۲۸ اسفند 1396
4K
شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب ...

شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعرے آورد ، تکیه بر پشتے داد #شعر زیبایـے خواند ، ...

۱۶ مهر 1396
29K
در #عٓصرهایََََم پیدا شو هَمینْ #اِمروز ڪہ مَنْ دَر حَوالے #چِشمهــاےِتـــــو خود را #گُمْ ڪرده أَمْ چَند ساعَتے #خودتْـــــ رابہ #مَنْ #قَرْضْ بـده بُگذارْ تَمامِ مَنْ روےِ #شانہ_هاےِتو #دِلتنگے اشْ را #هَـــوارْ بِزََنَدْ... دِلَم بازْ ...

در #عٓصرهایََََم پیدا شو هَمینْ #اِمروز ڪہ مَنْ دَر حَوالے #چِشمهــاےِتـــــو خود را #گُمْ ڪرده أَمْ چَند ساعَتے #خودتْـــــ رابہ #مَنْ #قَرْضْ بـده بُگذارْ تَمامِ مَنْ روےِ #شانہ_هاےِتو #دِلتنگے اشْ را #هَـــوارْ بِزََنَدْ... دِلَم بازْ #تـــو را مے خواهَدْ #پَهْلــو به #پَهْلــوےِهَمْ #چاےْ بریزیــم از #قورے ِ_اِحساسْ به #اِستِکانِِ کَمَــــرْ ...

۸ مرداد 1396
7K
تو باشے و عطر ِ #بهار_نارنج ِ حیاط پُشتے.... استڪانے #چاے و اَندڪے #بوسہ ےِ شبانه... بہ زمان خواهم گفت بایستد...

تو باشے و عطر ِ #بهار_نارنج ِ حیاط پُشتے.... استڪانے #چاے و اَندڪے #بوسہ ےِ شبانه... بہ زمان خواهم گفت بایستد...

۱۱ شهریور 1395
6K
تو باشے و عطر ِ #بهار_نارنج ِ حیاط پُشتے.... استڪانے #چاے و اَندڪے #بوسہ ےِ شبانه... بہ زمان خواهم گفت بایستد...

تو باشے و عطر ِ #بهار_نارنج ِ حیاط پُشتے.... استڪانے #چاے و اَندڪے #بوسہ ےِ شبانه... بہ زمان خواهم گفت بایستد...

۲۸ مرداد 1395
383
هر از چندگاهے باخودت خلوت کن خود را به جشنے تک نفره #دعوت کن براے آن تک #مهمانت که خودت هستے تدارک ببین یک #فنجان #چاے #داغ به همراه تکه اے شکلات با آرامشے ناب ...

هر از چندگاهے باخودت خلوت کن خود را به جشنے تک نفره #دعوت کن براے آن تک #مهمانت که خودت هستے تدارک ببین یک #فنجان #چاے #داغ به همراه تکه اے شکلات با آرامشے ناب بدون هیچگونه #دلهره یا #ترسے به آینده فکرکن ومانندِ #بهارے گرم پس از #زمستانے پوشیده ...

۳ آبان 1394
3K