نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چارچرخه (۱ تصویر)

در پشت #چارچرخه فرسوده ای کسی #خطی نوشته بود:

در پشت #چارچرخه فرسوده ای کسی #خطی نوشته بود: "من گشته ام ،نَبود ! تو دیگر نگرد نیست!"... گر خسته ای #بمان و اگر خواستی #بدان: ما را تمام لذت هستی به #جستجوست. #پویندگی تمامی معنای زندگی ست. هرگز "نگرد! نیست" سزاوار #مرد نیست...

۱۸ فروردین 1397
94