نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پیامبر_اسلام_حضرت_محمد_صلی_الله_علیه_و_آله (۲ تصویر)

#پیامبر_اسلام_حضرت_محمد_صلی_الله_علیه_و_آله : خداوند به اموال و صورت های شما نگاه نمیکند بلکه به قلب ها و #اعمال شما نگاه میکند. 📚 میزان الحکمه،ج3،ح16917

#پیامبر_اسلام_حضرت_محمد_صلی_الله_علیه_و_آله : خداوند به اموال و صورت های شما نگاه نمیکند بلکه به قلب ها و #اعمال شما نگاه میکند. 📚 میزان الحکمه،ج3،ح16917

۱۰ دی 1397
7K
#پیامبر_اسلام_حضرت_محمد_صلی_الله_علیه_و_آله : ا‌ی ابوذر! از قهر کردن با برادر مسلمانت بپرهیز، که با قهر و جدایی(در حالی که با مومنی قهر و جدایی داری) اعمال انسان پذیرفته نمی شود. ‌ 📚 وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۶۷ ...

#پیامبر_اسلام_حضرت_محمد_صلی_الله_علیه_و_آله : ا‌ی ابوذر! از قهر کردن با برادر مسلمانت بپرهیز، که با قهر و جدایی(در حالی که با مومنی قهر و جدایی داری) اعمال انسان پذیرفته نمی شود. ‌ 📚 وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۶۷ ‌ ‌

۱۰ دی 1397
7K