نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پــا (۶ تصویر)

:) #تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ

:) #تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ " #مَـنـے " کِـه تنهــــآ از نَــبودَنِـــ دست هــاــےِ " #تــُـو " ؛ اینگـــونِـه بـــے حِـس و ...

۱ بهمن 1396
7K
✜❤️✜ #تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ

✜❤️✜ #تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ " #مَـنـے " کِـه تنهــــآ از نَــبودَنِـــ دست هــاــےِ " #تــُـو " ؛ اینگـــونِـه بـــے حِـس و ...

۴ دی 1396
6K
♦️ #یَـــلدآ یِـک دَقـیقِـه #بُــغـضِ اضـآفـی سـْـت ؛ کِــه مـٰانـده در گلــویِ #پــآییــزی-تَـریـنْ شَــبِ #سـآلْ • • •!! #بهنـآم-محبْـی-فر

♦️ #یَـــلدآ یِـک دَقـیقِـه #بُــغـضِ اضـآفـی سـْـت ؛ کِــه مـٰانـده در گلــویِ #پــآییــزی-تَـریـنْ شَــبِ #سـآلْ • • •!! #بهنـآم-محبْـی-فر

۲۹ آذر 1396
8K
تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ

تـــویـے را دارَم و کـَس #نـَدآنـَد, چِه #جَـنـگِ نـآبَـرابَـــرے راهـ #انداختِـه اے دَر #مَــن . . . • #دَسـتآنِ یَـخ زَدِهـ و #لـَرزآنـے که از #سَــرمآ دَر هَـم #پیچـــیدهـ-اے و انتظــآر #دَستــْانِ " #مَـنـے " کِـه تنهــــآ از نَــبودَنِـــ دست هــاــےِ " #تــُـو " ؛ اینگـــونِـه بـــے حِـس و #مُـچـآلـِه ...

۱ دی 1395
8K
❣ #لـــَبخـَنـد-زَنـآن میگـــویـْـے : #شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ اســتــ…! میـدانـے چیســْـت ..؟! همـین چـند روزے کـه #شـُـمارَش از دسـتانـَت خـآرِج شــُـدهـ اســتــ ؛ #زِنــدگـی-اَمــ را دَر دسـت گِـرفـتـه ...

❣ #لـــَبخـَنـد-زَنـآن میگـــویـْـے : #شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ اســتــ…! میـدانـے چیســْـت ..؟! همـین چـند روزے کـه #شـُـمارَش از دسـتانـَت خـآرِج شــُـدهـ اســتــ ؛ #زِنــدگـی-اَمــ را دَر دسـت گِـرفـتـه اَنـــد …!! هـَــر #لـَحظـه-اَش بـَــرایـَـم #سـآل-هـا مےگُــذرد¡! سـال هـایــے انبـاشتـه از تـوشـِه ےِ #نـَبـودَنــَت...! فِکـــرے ...

۲۷ شهریور 1395
7K
کـور بـاش #بـانـو...! نـگـاه کـه مـی کـنـی مـیگـویـند نــخ داد...! عبــوس بـاش بـانو...#لـبـخند کـه مـی زنی، مـی گـویـند #پــا داد... لـال بـاش بـانو...حـرف کـه مـی زنـی مـی گـویـند #جــلوه فـروخت... شـایـد ایـنگـونه دسـت از سـرمان ...

کـور بـاش #بـانـو...! نـگـاه کـه مـی کـنـی مـیگـویـند نــخ داد...! عبــوس بـاش بـانو...#لـبـخند کـه مـی زنی، مـی گـویـند #پــا داد... لـال بـاش بـانو...حـرف کـه مـی زنـی مـی گـویـند #جــلوه فـروخت... شـایـد ایـنگـونه دسـت از سـرمان بـردارند، شـایـد... #مدو_نرو

۶ آبان 1394
5K