نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پا_برهنه (۱ تصویر)

کاســـه #فقرا به خاطر این خالی مانده ، که کاسِه طَمَعِ بعضی‌ هنـوز پر نشده است فقر پای برهنه نیست . فقر یعنی ثروتی که باعث شود #پا_برهنه ها را در آغـوش نگیری ثروت واقعی ...

کاســـه #فقرا به خاطر این خالی مانده ، که کاسِه طَمَعِ بعضی‌ هنـوز پر نشده است فقر پای برهنه نیست . فقر یعنی ثروتی که باعث شود #پا_برهنه ها را در آغـوش نگیری ثروت واقعی به #مال آدم نیست به حال آدمه ...

۱۵ آذر 1398
183