نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_نود_شش (۱ تصویر)

#پارت_نود_شش #غریبه آشنا چانیول: وای چانیول من از دست تو چیکار کنم،نگا چی میگه مجبور شدم برقصم...آخه من خجالت میکشم...میتونم برقصم ولی خب خجالت میکشم...همیشه وقتی تمرین پسرا رو میدیدم واسه خودم انجامش میدادم،اما من ...

#پارت_نود_شش #غریبه آشنا چانیول: وای چانیول من از دست تو چیکار کنم،نگا چی میگه مجبور شدم برقصم...آخه من خجالت میکشم...میتونم برقصم ولی خب خجالت میکشم...همیشه وقتی تمرین پسرا رو میدیدم واسه خودم انجامش میدادم،اما من ک مثل سهون نمیتونم باشم چانیول:خب شروع کن موزیک شروع شد منم سعی کردم خجالت ...

۳ هفته پیش
29K