نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ٰخودتـ (۵ تصویر)

‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ دلتنگ ِ #خودتـ💫💛ـ شده باشے.. سعیدیـ💙 .. http://instagraph.ir/harfeto/119873486 https://telegram.me/HarfBeManBot?start=MjYxMzY4MzA0 10/azar/98 ۰1:30.. roze peygiri moafi khedmat ..🎩☀️ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜🔫

‏واسع تموم #دلتنگیا بالاخره چاره‌ای میشع پیدا کرد جز وقتےکـِ دلتنگ ِ #خودتـ💫💛ـ شده باشے.. سعیدیـ💙 .. http://instagraph.ir/harfet...https://telegram.me/HarfBeM... 10/azar/98 ۰1:30.. roze peygiri moafi khedmat ..🎩☀️ @mazroni_rika ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ chnl.me 🎈 telegram.me/shahrag_yakhi 💎 🍃 💜🔫

۱ هفته پیش
15K
#😉 #ٰیهـ وقتاییـ #ٰبهـ یهـ جاییـ میرسیـ کهـ #ٰخودتـ بهـ خودتـ میگیـ دلمـ براتـ #سوختـ #تگ_کنید

#😉 #ٰیهـ وقتاییـ #ٰبهـ یهـ جاییـ میرسیـ کهـ #ٰخودتـ بهـ خودتـ میگیـ دلمـ براتـ #سوختـ #تگ_کنید

۴ آبان 1398
2K
یوقتایے #دلتـ💜 ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزیـ ..فقط از #خودتـ .. بخاطر وقفـ کردن بیش از حَدتـ واس کسایےکع لایق

یوقتایے #دلتـ💜 ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزیـ ..فقط از #خودتـ .. بخاطر وقفـ کردن بیش از حَدتـ واس کسایےکع لایق"همه ات نبودن کع توجوابـ بدیهاشون فقط لبخند زدیـ کع مبادا اخمِ کوچیکےازتو دلشونو بلرزونع..کع خوبےهاشونو اونقدر بزرگـ کردیـ کع بـ باور خوبیـ مطلقـ برسن کع هعےندیدع گرفتےوگذشتے.. وقتےهم ...

۲۳ مهر 1398
32K
#خودتـ...👉

#خودتـ...👉

۲۰ خرداد 1397
3K
#یهـ وقتاییـ ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ #دلمـ براتـ #سوختـ __:)

#یهـ وقتاییـ ٰ#خودتـ بهـ خودتـ میگیـ #دلمـ براتـ #سوختـ __:)

۳۰ آبان 1394
8K