نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وقتے (۱۲ تصویر)

#وقتےڪه_میگویم #دوسٺٺ_دارم #سڪوٺ_ڪن!!! #حرف_حساب_ڪه.. #جواب_ندارد...

#وقتےڪه_میگویم #دوسٺٺ_دارم #سڪوٺ_ڪن!!! #حرف_حساب_ڪه.. #جواب_ندارد...

۱۷ شهریور 1398
105
#وقتے میدونم هر چے نزدیڪ شم دور تر میشے ترجیح میدم از دور تماشا ڪنمت.

#وقتے میدونم هر چے نزدیڪ شم دور تر میشے ترجیح میدم از دور تماشا ڪنمت.

۸ بهمن 1397
18
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #عـادت........ #چہطعم #تلخے دارد #وقتے آن را....... بـا#عشق اشتباه مے گیری.....👌😔💔#سوسن ‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #عـادت........ #چہطعم #تلخے دارد #وقتے آن را....... بـا#عشق اشتباه مے گیری.....👌😔💔#سوسن ‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱۰ آبان 1397
38
یہ #وقتے دم دماے عید کہ مےشد وقتے کم کم دست فروشا #شمع هاے_رنگارنگ و #ماهیاے_قرمز بساط مےکردن چہ شوقے تموم وجودمونو فرا مےگرفت... روزاے آخر سال کہ #مدرسہ مےرفتیم، چقدر دوست داشتیم #لباس_نوهامونو بپوشیم ...

یہ #وقتے دم دماے عید کہ مےشد وقتے کم کم دست فروشا #شمع هاے_رنگارنگ و #ماهیاے_قرمز بساط مےکردن چہ شوقے تموم وجودمونو فرا مےگرفت... روزاے آخر سال کہ #مدرسہ مےرفتیم، چقدر دوست داشتیم #لباس_نوهامونو بپوشیم اما بہ اصرار مادر و با کلے اکراه تا سال نو صبر مےکردیم... یہ وقتے ...

۱ فروردین 1397
45
#وقتے #مال #من #شدے☺️❤️ #فقـــط #مال #منے😡❤️ #دوستـ #و #فامیلـ #و #آبجے #و #دآدآشـو... #همــــــــــش #تعطیـــل😡❤️ #فقــط #مال #منـــے😘

#وقتے #مال #من #شدے☺️❤️ #فقـــط #مال #منے😡❤️ #دوستـ #و #فامیلـ #و #آبجے #و #دآدآشـو... #همــــــــــش #تعطیـــل😡❤️ #فقــط #مال #منـــے😘

۲۰ مهر 1396
61
#انقــد #لجبازم #کهـ #وقتے #همه #مشکے #پوشیدن #من #سفید #تنمهـ __نفہمیدے؟ __اشڪاڸ ندآره... __خودتو درگیـــــر نڪن.

#انقــد #لجبازم #کهـ #وقتے #همه #مشکے #پوشیدن #من #سفید #تنمهـ __نفہمیدے؟ __اشڪاڸ ندآره... __خودتو درگیـــــر نڪن.

۱۰ بهمن 1395
88
#لبخندبزنـ دلمـ مثهـ اینـ اتاقـ واستـ شدهـ تنگـ♪ #زودباشـ لبخندبزنـ یهـ سلفے ازمنواسممـ روسنگـ♪ #بخونـ روقبرمومیترسمـ شبـ اولـ کنارمـ بمونـ♪ #امشبـ کنارقبرمـ باصداے خودتـ واسمـ قرآنـ بخونـ♪ #حالاکهـ گریهـ کردے بهمـ خورد آرامشمـ♪ #بزامنـ حرفـ ...

#لبخندبزنـ دلمـ مثهـ اینـ اتاقـ واستـ شدهـ تنگـ♪ #زودباشـ لبخندبزنـ یهـ سلفے ازمنواسممـ روسنگـ♪ #بخونـ روقبرمومیترسمـ شبـ اولـ کنارمـ بمونـ♪ #امشبـ کنارقبرمـ باصداے خودتـ واسمـ قرآنـ بخونـ♪ #حالاکهـ گریهـ کردے بهمـ خورد آرامشمـ♪ #بزامنـ حرفـ بزنمـ بزامنـ خالے بشمـ♪ #لعنتے فاتحهـ روبایدواسهـ توفرستاد♪ #جلوجنازمونگیربزارتشیعـ بشمـ♪ #فقط موقعهـ ے دفنـ نزارخاکـ ...

۲۵ دی 1395
1K
و اگر توبدانے ریحانہ بودن چہ زیباستــــــــ....💕🍃 #وقتے قدم هایت درخیابان ڪار دنیارا لنگـ میکنند... #وقتے مردهاے شهر راه بازمیکنند تا تو ردشوے🚶 #وقتے در تاڪسے بدون اینکہ حرفی بزنی ، سرت پایین است...جا راطوری ...

و اگر توبدانے ریحانہ بودن چہ زیباستــــــــ....💕🍃 #وقتے قدم هایت درخیابان ڪار دنیارا لنگـ میکنند... #وقتے مردهاے شهر راه بازمیکنند تا تو ردشوے🚶 #وقتے در تاڪسے بدون اینکہ حرفی بزنی ، سرت پایین است...جا راطوری تنظیم کنند کہ تو اذیت نشے....🙈 #وقتے چنان مرواریدی در دانشگاه کہ هیچڪس بہ خودش ...

۱۵ آبان 1395
31
تو #زندگیتـ #وقتے #احساسـ #نداشتهـ #باشے #بُردے!!✌️

تو #زندگیتـ #وقتے #احساسـ #نداشتهـ #باشے #بُردے!!✌️

۲ تیر 1395
75
#آدمہآ #وقتے مےخوآهند بہ #تو #نزدیکـ شوند #دروغـ :) میگویند #وقتے مےخوآهند از #تو #جدآ شوند #رآستـ مےگویند و #هرگزبہ یآد #نمےآورند کہ #تمآمـ #بودنشآنـ #همآنـ ـ دروغـ #اولے استـ کہ بہ #رویشآنـ #نیآوردے#[:)] #MISS_NEGIN

#آدمہآ #وقتے مےخوآهند بہ #تو #نزدیکـ شوند #دروغـ :) میگویند #وقتے مےخوآهند از #تو #جدآ شوند #رآستـ مےگویند و #هرگزبہ یآد #نمےآورند کہ #تمآمـ #بودنشآنـ #همآنـ ـ دروغـ #اولے استـ کہ بہ #رویشآنـ #نیآوردے#[:)] #MISS_NEGIN

۲۰ فروردین 1395
45
#انقــد #لجبازمـ #کهــ #وقتے #همهـ #مشکے #پوشیدنـ #من #سفید #تنـــــمهـ #گرفتےحرفمو؟ #Mr.Rf copy=xnnt

#انقــد #لجبازمـ #کهــ #وقتے #همهـ #مشکے #پوشیدنـ #من #سفید #تنـــــمهـ #گرفتےحرفمو؟ #Mr.Rf copy=xnnt

۱۲ دی 1394
77
#هر #چقدم #ڪه #صبور #باشے #شب #وقتے #سرتو #میزارے #رو #بالشٺ #تازه #داستان #شروع #میشهـ

#هر #چقدم #ڪه #صبور #باشے #شب #وقتے #سرتو #میزارے #رو #بالشٺ #تازه #داستان #شروع #میشهـ

۲۹ مرداد 1394
73