نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وعده_الهی_اسرائیل_نابود_خواهد_شد (۱ تصویر)

#جبهه_اقدام #وعده_الهی_اسرائیل_نابود_خواهد_شد سوره مبارکه اسراء آیات 4 تا 8 4 - ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد و سلطه ظالمانه عظیمی براه خواهید انداخت. ...

#جبهه_اقدام #وعده_الهی_اسرائیل_نابود_خواهد_شد سوره مبارکه اسراء آیات 4 تا 8 4 - ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد و سلطه ظالمانه عظیمی براه خواهید انداخت. 5 - اما در زمان مجازات فساد اول، گروهی از انسان های نیک، جنگجو و ...

۱۸ خرداد 1397
6K