نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وصیت_نامه_شهدا (۲۳ تصویر)

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
35K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
34K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
33K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
32K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
30K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۶ خرداد 1398
36K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی ...

۱۳ فروردین 1398
111K
یکی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در دست نوشته خود درخواست‌هایی را از مردم مطرح کرده است. به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، شهید مهدی حاج امینی متولد سال 1340 از جمله ...

یکی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در دست نوشته خود درخواست‌هایی را از مردم مطرح کرده است. به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، شهید مهدی حاج امینی متولد سال 1340 از جمله دلاورمردان عرصه دفاع مقدس است که مسئولیت بیسیم‌چی گردان انصار از لشکر27 محمد رسول الله ...

۴ دی 1397
14K
قسمتی از وصیتنامه شهید محمود کاوه بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب طرح‌ریزی کند، امت بیدار و آگاه با ...

قسمتی از وصیتنامه شهید محمود کاوه بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب طرح‌ریزی کند، امت بیدار و آگاه با پیروی از رهبر عزیز، آن را خنثی خواهد کرد. آینده جنگ هم کاملاً روشن است ...

۴ دی 1397
14K
قسمتی از وصیتنامه شهید محمود کاوه بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب طرح‌ریزی کند، امت بیدار و آگاه با ...

قسمتی از وصیتنامه شهید محمود کاوه بسم رب الشهداء و الصدیقین دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب طرح‌ریزی کند، امت بیدار و آگاه با پیروی از رهبر عزیز، آن را خنثی خواهد کرد. آینده جنگ هم کاملاً روشن است ...

۳ دی 1397
13K
💌 #وصیت_نامه_شهدا ▫ ️هرخانمی که #چادر به سر کند و عفت ورزد و هر جوانی که نمازش را در اول وقت بخواند، سفارشش را به مولایم امام حسین(ع) می‌کنم. #شهید_مدافع_حرم #شهید_حسین_محرابی

💌 #وصیت_نامه_شهدا ▫ ️هرخانمی که #چادر به سر کند و عفت ورزد و هر جوانی که نمازش را در اول وقت بخواند، سفارشش را به مولایم امام حسین(ع) می‌کنم. #شهید_مدافع_حرم #شهید_حسین_محرابی

۲۷ آبان 1397
5K
💌 #وصیت_نامه_شهدا ▫️هرخانمی که #چادر به سر کند و عفت ورزد و هر جوانی که نمازش را در اول وقت بخواند، سفارشش را به مولایم امام حسین(ع) می‌کنم. #شهید_مدافع_حرم #شهید_حسین_محرابی

💌 #وصیت_نامه_شهدا ▫️هرخانمی که #چادر به سر کند و عفت ورزد و هر جوانی که نمازش را در اول وقت بخواند، سفارشش را به مولایم امام حسین(ع) می‌کنم. #شهید_مدافع_حرم #شهید_حسین_محرابی

۱۷ شهریور 1397
7K
✍ #وصیت_نامه_شهدا 🌸 شهـادت #مقصد نیست ! راه است ، مقصـد خـداست و شهـادت #معقـول تریـن راه رسیدن بہ #خدا . الهـے ...! طـے ڪـردن این راهـم آرزوست . 🌹شــــهـــدا رزمـــنـــده ایـــم

✍ #وصیت_نامه_شهدا 🌸 شهـادت #مقصد نیست ! راه است ، مقصـد خـداست و شهـادت #معقـول تریـن راه رسیدن بہ #خدا . الهـے ...! طـے ڪـردن این راهـم آرزوست . 🌹شــــهـــدا رزمـــنـــده ایـــم

۲۵ شهریور 1396
6K
رهبرانقلاب: دیدید در #وصیت_نامه_شهدا چقدر درباره‌ی #حجاب توصیه شده؛ حجاب یک حکم دینی است؛ این #آرمان_شهیدان فراموش نشود.95/7/5

رهبرانقلاب: دیدید در #وصیت_نامه_شهدا چقدر درباره‌ی #حجاب توصیه شده؛ حجاب یک حکم دینی است؛ این #آرمان_شهیدان فراموش نشود.95/7/5

۳۰ مرداد 1396
5K
💠 #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #نماز 🌺اگر می ‏خواهید با خدا سخن بگویید، نماز بخوانید. 🌹شهید #مرتضی_موحدی

💠 #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #نماز 🌺اگر می ‏خواهید با خدا سخن بگویید، نماز بخوانید. 🌹شهید #مرتضی_موحدی

۱۷ مرداد 1396
3K
✍ #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #راه_شهـدا 🌸 من جسمم را بہ خــاڪ ... روحــم را بہ خـــدا و راهـــم را بہ شمـــا آینــدگان مےسپـارم . 🌹 #شہید_بهنــام_محمدےراد 🇮🇷ڪانال« شهادت زیباست» @Loveshohada28

✍ #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #راه_شهـدا 🌸 من جسمم را بہ خــاڪ ... روحــم را بہ خـــدا و راهـــم را بہ شمـــا آینــدگان مےسپـارم . 🌹 #شہید_بهنــام_محمدےراد 🇮🇷ڪانال« شهادت زیباست» @Loveshohada28

۷ مرداد 1396
2K
رهبرانقلاب: دیدید در #وصیت_نامه_شهدا چقدر درباره‌ی #حجاب توصیه شده؛ حجاب یک حکم دینی است؛ این #آرمان_شهیدان فراموش نشود. #هفته_عفاف_و_حجاب

رهبرانقلاب: دیدید در #وصیت_نامه_شهدا چقدر درباره‌ی #حجاب توصیه شده؛ حجاب یک حکم دینی است؛ این #آرمان_شهیدان فراموش نشود. #هفته_عفاف_و_حجاب

۲۲ تیر 1396
15K
#وصیت_نامه_شهدا #حجاب 🌸خواهرم همچون زینب(س) باش و در سنگر حجابت به اسلام خدمت کن.🌸 #شهید_محمد_جواد_نوبختی

#وصیت_نامه_شهدا #حجاب 🌸خواهرم همچون زینب(س) باش و در سنگر حجابت به اسلام خدمت کن.🌸 #شهید_محمد_جواد_نوبختی

۱۵ تیر 1396
5K
💠 #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #نماز 🌺 اگر نمـــاز شما قبـول شود، اعمــال دیگــر شما نیز قبـــول است و گرنــه ... 🌹 #شهیـــد_نادر_رضایـــی شــــهـــدارزمـــنـــده ایـــم http://sapp.ir/shohada_razmandeim •┈┈••✾•🍃🌺🍃•✾••┈┈•

💠 #وصیت_نامه_شهدا 🔰 #نماز 🌺 اگر نمـــاز شما قبـول شود، اعمــال دیگــر شما نیز قبـــول است و گرنــه ... 🌹 #شهیـــد_نادر_رضایـــی شــــهـــدارزمـــنـــده ایـــم http://sapp.ir/shohada_razm... •┈┈••✾•🍃🌺🍃•✾••┈┈•

۱۵ تیر 1396
3K
اغلب #وصیت_نامه_های_شهدا که به دستم رسید را خوانده ام . ما واقعاً ازاین وصیت نامه ها درس می گیریم . آن جوان ، خطش هم به زور خوانده می شود ; اما هر کلمه اش ...

اغلب #وصیت_نامه_های_شهدا که به دستم رسید را خوانده ام . ما واقعاً ازاین وصیت نامه ها درس می گیریم . آن جوان ، خطش هم به زور خوانده می شود ; اما هر کلمه اش برای من و امثال من یک درس راهگشاست که خیلی استفاده کرده ام . چیزهای ...

۳۰ فروردین 1396
4K