نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ورونیکا_تصمیم_می_گیرد_بمیرد (۲ تصویر)

#معرفی_کتاب #ورونیکا_تصمیم_می_گیرد_بمیرد ورونیکا دختر جوانی است، که به دنبال مرگ رفته، زندگی را می یابد.او یک هفته بین مرگ و زندگی سرگردان است، ولی آگاهی اش از مرگ باعث می شود، شدیدتر زندگی کند و ...

#معرفی_کتاب #ورونیکا_تصمیم_می_گیرد_بمیرد ورونیکا دختر جوانی است، که به دنبال مرگ رفته، زندگی را می یابد.او یک هفته بین مرگ و زندگی سرگردان است، ولی آگاهی اش از مرگ باعث می شود، شدیدتر زندگی کند و کارهایی را انجام دهد که پیش از آن هرگز نکرده بود. ورونیکا به آنچه ندارد ...

۱۳ دی 1398
15K
#معرفی_کتاب #ورونیکا_تصمیم_می_گیرد_بمیرد 📚 حقیقت این است که انسان‌ها از شنیدن بدبختی دیگران خوش حال می شوند. چون باعث می شود باور کنند که خوش بختند! #پائولو_کوئلیو

#معرفی_کتاب #ورونیکا_تصمیم_می_گیرد_بمیرد 📚 حقیقت این است که انسان‌ها از شنیدن بدبختی دیگران خوش حال می شوند. چون باعث می شود باور کنند که خوش بختند! #پائولو_کوئلیو

۵ اردیبهشت 1398
31