نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

واگذاری_کارها_به_خدا (۱ تصویر)

#خدا_عالم_است و #خیرخواه_بنده . #بنده_جاهل است و خواهان هوس هایش .... حالا که علم نداریم ، پس هر چه خدا کرد، صابر باشیم . چون او می داند و خودمان نمی دانیم چه چیزی برای ...

#خدا_عالم_است و #خیرخواه_بنده . #بنده_جاهل است و خواهان هوس هایش .... حالا که علم نداریم ، پس هر چه خدا کرد، صابر باشیم . چون او می داند و خودمان نمی دانیم چه چیزی برای ما خوب است. اگر پرده کنار رود و به حقایق واقف شویم، بیش از آنچه ...

۷ مهر 1397
10K