نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هوایـے (۲ تصویر)

شــهیدان #هوایـے دگـر داشتند ز #غیـرت دلـے شـعلہ ور داشتند شهیدان ڪہ #دل را بہ #دریـا زدند عجـب پشت پایے بہ #دنیـا زدند پیکر مدافع حرم #شهید_سید_سجاد_خلیلی 🌷 هم شناسایی شد

شــهیدان #هوایـے دگـر داشتند ز #غیـرت دلـے شـعلہ ور داشتند شهیدان ڪہ #دل را بہ #دریـا زدند عجـب پشت پایے بہ #دنیـا زدند پیکر مدافع حرم #شهید_سید_سجاد_خلیلی 🌷 هم شناسایی شد

۱۳ شهریور 1397
196
@shasto8 #تنــــــہایے یعنـے عنکبوت و #تار یعنـے زنـے در دودے از #سیــــــگار تنـــــہایـے یعنـے هےهجــوم #فکر یعنـے #ســـــرودن در #هوایـے بکر @shasto8 تنـــــہایـے یعنـے خیلــــے نامردے پشتـےکه #خــم شد پشت هر دردے تنـــــہایـے یعنـے مـن ...

@shasto8 #تنــــــہایے یعنـے عنکبوت و #تار یعنـے زنـے در دودے از #سیــــــگار تنـــــہایـے یعنـے هےهجــوم #فکر یعنـے #ســـــرودن در #هوایـے بکر @shasto8 تنـــــہایـے یعنـے خیلــــے نامردے پشتـےکه #خــم شد پشت هر دردے تنـــــہایـے یعنـے مـن #خودم هستم یعنـے ندارم #حلقــــــہ در دستـــــم تنــــہایـے یعنـے دل پراست از#حرف یعنـے #شب و ...

۲۲ اسفند 1394
77