نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همه_غصه_های_دنیا (۱ تصویر)

فراتر از صدایِ تمامِ فاصله ها ... گاهی بی خداحافظی عکسیست که یادگارِ تمامِ نداشتن هایت می شود ! از تو چه پنهان، نازنین بی تو ... دوباره طفلِ دلم اندوهِ تمام بهانه ها را ...

فراتر از صدایِ تمامِ فاصله ها ... گاهی بی خداحافظی عکسیست که یادگارِ تمامِ نداشتن هایت می شود ! از تو چه پنهان، نازنین بی تو ... دوباره طفلِ دلم اندوهِ تمام بهانه ها را به آغوش میکِشَد ! انگار یادت ؛ آغشته به عطرِ تمام دلتنگی هاست ... #یادگار_فتاحی ...

۱۳ مرداد 1397
7K