نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

همسردای (۱ تصویر)

مردم همیشه یک چشم به #الگو های خود دارند چون آنها را در جایگاه بلندی می بینند در زندگی سعی می کنند مثل آنها عمل کنند. البته وظیفه مردم آن است که الگوی خود را ...

مردم همیشه یک چشم به #الگو های خود دارند چون آنها را در جایگاه بلندی می بینند در زندگی سعی می کنند مثل آنها عمل کنند. البته وظیفه مردم آن است که الگوی خود را با چشم عقل نه چشم سر، درست انتخاب کنند. در زمان ما اکثر مردم از ...

۱۱ اسفند 1397
18K