نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیکان (۴ تصویر)

#پندار _نیکچهری #علی_نیکچهری #نیکان #نیکچهری

#پندار _نیکچهری #علی_نیکچهری #نیکان #نیکچهری

۲۳ شهریور 1398
246
عشق ترینی 😍 😍 😍 چشم آبیه من😋 ❤ #نیکان

عشق ترینی 😍 😍 😍 چشم آبیه من😋 ❤ #نیکان

۲ اردیبهشت 1398
268
یکی از #نیکان گفته است که گذرم به پزشکی افتاد، گفتم : خدا بر تو ببخشاید #بیماری مرا #درمان کن ! ساعتی در چهره من نگریست و گفت: #ریشه_های_فقر و برگ #صبر و هلیله #فروتنی ...

یکی از #نیکان گفته است که گذرم به پزشکی افتاد، گفتم : خدا بر تو ببخشاید #بیماری مرا #درمان کن ! ساعتی در چهره من نگریست و گفت: #ریشه_های_فقر و برگ #صبر و هلیله #فروتنی را بگیر! و در ظرف #یقین جمع کن ! و آب #خوف بر آن ریز! ...

۲۵ مهر 1396
280
#یاران_درگوشی 👂 در گوشی ٢٦ . وقتی دل ها بایکدیگر مهربان و رحمائی شد این میشود که : . حتی بهشت رفتنمان فرق میکند باب الحسین... وعده ی عشاق بی سر است😍 . . . ...

#یاران_درگوشی 👂 در گوشی ٢٦ . وقتی دل ها بایکدیگر مهربان و رحمائی شد این میشود که : . حتی بهشت رفتنمان فرق میکند باب الحسین... وعده ی عشاق بی سر است😍 . . . . #رحماء #رحما #باب_الحسین #هیات #کانون #مجموعه_فرهنگی #سرکلیدی #کلید #نیکان #rohama #شرکت #تبلیغات

۸ مرداد 1396
186