نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نهی (۴۸ تصویر)

۱۷ مهر 1397
54K
۱۲ مهر 1397
80K
۹ مهر 1397
43K
۳ مهر 1397
49K
۱ مهر 1397
62K
مرحوم آیت الله #بهجت : وظیفۀ ما همین است که در صورت امکان امر به معروف و #نهی ازمنکر کنیم . اما این که چه طور نتیجه بدهد ، مقدّرات دست ما نیست.

مرحوم آیت الله #بهجت : وظیفۀ ما همین است که در صورت امکان امر به معروف و #نهی ازمنکر کنیم . اما این که چه طور نتیجه بدهد ، مقدّرات دست ما نیست.

۵ شهریور 1397
6K
۸ مرداد 1397
52K
۸ مرداد 1397
47K
۸ اردیبهشت 1397
49K
۸ اردیبهشت 1397
59K
۸ اردیبهشت 1397
52K
۸ اردیبهشت 1397
58K
۸ اردیبهشت 1397
52K
۸ اردیبهشت 1397
47K
۲۳ فروردین 1397
30K
۱۳ فروردین 1397
51K
۴ فروردین 1397
37K
۴ فروردین 1397
30K
۱۹ دی 1396
27K
۱۹ دی 1396
45K