نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نهی (۴۸ تصویر)

۱۷ مهر 1397
50K
۱۲ مهر 1397
70K
۹ مهر 1397
40K
۳ مهر 1397
43K
۱ مهر 1397
56K
مرحوم آیت الله #بهجت : وظیفۀ ما همین است که در صورت امکان امر به معروف و #نهی ازمنکر کنیم . اما این که چه طور نتیجه بدهد ، مقدّرات دست ما نیست.

مرحوم آیت الله #بهجت : وظیفۀ ما همین است که در صورت امکان امر به معروف و #نهی ازمنکر کنیم . اما این که چه طور نتیجه بدهد ، مقدّرات دست ما نیست.

۵ شهریور 1397
5K
۸ مرداد 1397
50K
۸ مرداد 1397
45K
۸ اردیبهشت 1397
47K
۸ اردیبهشت 1397
56K
۸ اردیبهشت 1397
49K
۸ اردیبهشت 1397
54K
۸ اردیبهشت 1397
47K
۸ اردیبهشت 1397
44K
۲۳ فروردین 1397
30K
۱۳ فروردین 1397
48K
۴ فروردین 1397
37K
۴ فروردین 1397
29K
۱۹ دی 1396
26K
۱۹ دی 1396
44K