نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ندا_عبدی (۵ تصویر)

میخواهم تو را در آغوش بگیرم سرت را روی زانوهایم بگذارم و ذره ذره ات را پر از شعر کنم! اما میترسم وجودت بوی شعرهایم را بگیرد به خانه که میرسی بازخواستت کنند؛ که کدامین ...

میخواهم تو را در آغوش بگیرم سرت را روی زانوهایم بگذارم و ذره ذره ات را پر از شعر کنم! اما میترسم وجودت بوی شعرهایم را بگیرد به خانه که میرسی بازخواستت کنند؛ که کدامین شاعر پرچانه تو را سروده #ندا_عبدی

۱ هفته پیش
8K
تبعید کن مرا برای همیشه در زندان تنت...! ـــــــــــــــــــــــــــــــ #ندا_عبدی🌸

تبعید کن مرا برای همیشه در زندان تنت...! ـــــــــــــــــــــــــــــــ #ندا_عبدی🌸

۵ مرداد 1396
3K
به نگاهی، تو ربودی همه ی هستی من... #ندا_عبدی

به نگاهی، تو ربودی همه ی هستی من... #ندا_عبدی

۱۹ بهمن 1395
3K
صبح من آغاز میشود وقتی که، تــو نگاه میکنی مرا ! ور نه هر لحظه شام تاریک است... #ندا_عبدی

صبح من آغاز میشود وقتی که، تــو نگاه میکنی مرا ! ور نه هر لحظه شام تاریک است... #ندا_عبدی

۱ بهمن 1395
2K
تو خواستنی ترین نتوانستم منی................... #ندا_عبدی

تو خواستنی ترین نتوانستم منی................... #ندا_عبدی

۳ آذر 1395
4K