نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نبایددروغ‌بگم (۱ تصویر)

#جیمین رو تخت لش کردم... یه شب طولانی و کلی دیوونه بازی با شوگا خستم کرده بود شدید.... اول رفتیم رستوران شام خوردیم بعد رفتیم شهربازی و کلی دیوونه بازی! یهو بارون گرفت! رفتیم تو ...

#جیمین رو تخت لش کردم... یه شب طولانی و کلی دیوونه بازی با شوگا خستم کرده بود شدید.... اول رفتیم رستوران شام خوردیم بعد رفتیم شهربازی و کلی دیوونه بازی! یهو بارون گرفت! رفتیم تو ماشین...کلی حالمون گرفته بود که یهو شیطنتم گل کرد و عصبیش کردمو از ماشین فرار ...

۱۳ شهریور 1398
837