نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناجیه (۱ تصویر)

اونقدر #آدما قبلـ من و تو غصهـ خوردنـ، لبـ پنجرهـ سیگار کشیدنـ، عاشقـ شدنـ، فارغـ شدنـ، فحشـ دادنـ.... اونقدر #آدمها قبل من و تو بردنـ، باختنـ، گذاشتنـ رفتنـ، گم و گور شدنـ.. اونقدر #آدمها قبلـ ...

اونقدر #آدما قبلـ من و تو غصهـ خوردنـ، لبـ پنجرهـ سیگار کشیدنـ، عاشقـ شدنـ، فارغـ شدنـ، فحشـ دادنـ.... اونقدر #آدمها قبل من و تو بردنـ، باختنـ، گذاشتنـ رفتنـ، گم و گور شدنـ.. اونقدر #آدمها قبلـ من و تو بهـ گذشتشونـ فکر کردنـ، حسرتـ خوردنـ، بغض کردنـ.. حالا کجانـ؟ رها کن ...

۲۴ مرداد 1398
2K