نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نآهی (۱ تصویر)

دَڔ یڪے اَز روزهآۍ بَهآرۍ سوُگُلے دیدَم گوُیآ قَنآرۍ 🐤 سوگُلَڪ هے آب میخوُرد :| دآمَنَش هے بآد میخوُرد 👗 سوگُلَڪ دَستے درآز ڪَرد رِضے موهآشوُ نآز ڪَرد 💆 😹 ✋ شآعِر : #مَحی #نآهی ...

دَڔ یڪے اَز روزهآۍ بَهآرۍ سوُگُلے دیدَم گوُیآ قَنآرۍ 🐤 سوگُلَڪ هے آب میخوُرد :| دآمَنَش هے بآد میخوُرد 👗 سوگُلَڪ دَستے درآز ڪَرد رِضے موهآشوُ نآز ڪَرد 💆 😹 ✋ شآعِر : #مَحی #نآهی @mahya837 دوستآن اگَر برآ خودتوُن و اسمِتوُن شعر میخوآید چهـ طولآنے چهـ بلند بـه مَحی ...

۲۹ شهریور 1396
13K