نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

م_ح_د_بن_حسن_العسکری (۱ تصویر)

⚡سخن‌نگاشت | بزرگانی مانند مرحوم فیض کاشانی به زیارت مسجد جمکران می‌آمدند 🔻 رهبرانقلاب: بزرگانِ علما اینجا می‌‌آمدند، زیارت میکردند، [از جمله] مرحوم #فیض_کاشانی رضوان الله تعالی علیه. 🔺️ فرزند ایشان، مرحوم علم‌الهُدیٰ رضوان الله ...

⚡سخن‌نگاشت | بزرگانی مانند مرحوم فیض کاشانی به زیارت مسجد جمکران می‌آمدند 🔻 رهبرانقلاب: بزرگانِ علما اینجا می‌‌آمدند، زیارت میکردند، [از جمله] مرحوم #فیض_کاشانی رضوان الله تعالی علیه. 🔺️ فرزند ایشان، مرحوم علم‌الهُدیٰ رضوان الله علیه یک جایی مینویسد که من در خدمت پدرم آمدیم #مسجد_جمکران را زیارت کردیم و ...

۱ اردیبهشت 1398
7K