نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک (۶ تصویر)

💗ای نور خاندان نبوت جمال تو 🎊ای فخر دودمان امامت کمال تو 💗ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق 🎊بر خاتم نبوت و حسن خصال تو 💞 #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک 💞 #روز_جوان_پیشاپیش_مبارک

💗ای نور خاندان نبوت جمال تو 🎊ای فخر دودمان امامت کمال تو 💗ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق 🎊بر خاتم نبوت و حسن خصال تو 💞 #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک 💞 #روز_جوان_پیشاپیش_مبارک

۲۸ فروردین 1398
6K
شـب ولادت تو عیـدِ #سیدالشـهداسـت دلم خوش است که میلادِ #اکبر لیلاست ستاره ها همه امشب به خاک می ریزند و مـقصـد هـمـه ما #پایـین_پای کرببـلاسـت #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

شـب ولادت تو عیـدِ #سیدالشـهداسـت دلم خوش است که میلادِ #اکبر لیلاست ستاره ها همه امشب به خاک می ریزند و مـقصـد هـمـه ما #پایـین_پای کرببـلاسـت #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

۷ اردیبهشت 1397
7K
﷽ هستی به ناخُدا پسر ناخُدا ! شبیه خَلقاً و مَنطِقاً به رسول خدا شبیه خلقت جدا شبیه ، مَرامَت جدا شبیه نور نگاه توست به نورُ الهُدی شبیه #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

﷽ هستی به ناخُدا پسر ناخُدا ! شبیه خَلقاً و مَنطِقاً به رسول خدا شبیه خلقت جدا شبیه ، مَرامَت جدا شبیه نور نگاه توست به نورُ الهُدی شبیه #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

۲۹ اردیبهشت 1395
455
﷽ #شهزاده_علی_اکبر خدا هـرچه پسر بـر او بیـارد حسین اسـم علی را میگذارد الهی کــــور باشد چشم دشمن حسین اسم علی را دوست دارد #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

﷽ #شهزاده_علی_اکبر خدا هـرچه پسر بـر او بیـارد حسین اسـم علی را میگذارد الهی کــــور باشد چشم دشمن حسین اسم علی را دوست دارد #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

۲۹ اردیبهشت 1395
735
﷽ شـب ولادت تو عیـد سیدالشـهداسـت دلم خوش است که میلاد اکبر لیلاست ستاره ها همه امشب به خاک می ریزند و مـقصـد هـمـه پایـین پای کرببـلاسـت #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

﷽ شـب ولادت تو عیـد سیدالشـهداسـت دلم خوش است که میلاد اکبر لیلاست ستاره ها همه امشب به خاک می ریزند و مـقصـد هـمـه پایـین پای کرببـلاسـت #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

۲۹ اردیبهشت 1395
416
﷽ #شهزاده_علی_اکبر آن راه راسـتی که مـراد پـیـمبـر است طاق دو ابروی کج شهزاده اکبر است #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

﷽ #شهزاده_علی_اکبر آن راه راسـتی که مـراد پـیـمبـر است طاق دو ابروی کج شهزاده اکبر است #میلاد_حضرت_علی_اکبر_ع_مبارک

۲۹ اردیبهشت 1395
791