نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موهاشو (۸ تصویر)

... حس خوب.. اون موقعی که بری خودتو یه گوشه ای گم کنی اما یکی یادش باشه بیاد پیدات کنه ببینی؛ حس کنی که حواسش بهت هست حس خوب... اون وقتی که محو بشی توی ...

... حس خوب.. اون موقعی که بری خودتو یه گوشه ای گم کنی اما یکی یادش باشه بیاد پیدات کنه ببینی؛ حس کنی که حواسش بهت هست حس خوب... اون وقتی که محو بشی توی بودنش و آروم باشی از دقایقی که کنارته! حس خوب ... اون لحظه ای که ...

۳۱ مرداد 1398
35K
#موهاشو😍😍😍😛😛

#موهاشو😍😍😍😛😛

۱۷ دی 1397
6K
#موهاشو #طارمی عشق است😻

#موهاشو #طارمی عشق است😻

۳ تیر 1396
5K
#ازعروسکـ.قلبمـ.شنیدم.کــ.قلبم.شباعروسکشوبغلـ.میکنهـ.وگریهـ.میکنهـ #عروسکهـ.قلبم.هرروز.بادردام.بزرگوبزرگترمیشهـ:) ❄️ عروسکِ شادی را از دستش می گیرم و شکمش را فشار می دهم. عروسک، گریه می کند. می گویم

#ازعروسکـ.قلبمـ.شنیدم.کــ.قلبم.شباعروسکشوبغلـ.میکنهـ.وگریهـ.میکنهـ #عروسکهـ.قلبم.هرروز.بادردام.بزرگوبزرگترمیشهـ:) ❄️ عروسکِ شادی را از دستش می گیرم و شکمش را فشار می دهم. عروسک، گریه می کند. می گویم "ببین مثلِ این..". باتری را از دلش درمی آورم و دوباره عروسک را فشار می دهم. می گویم: " می بینی؟ اگر صدایت در نیاید حتّی بدتر از ...

۹ اردیبهشت 1396
30K
. اوج #خوشبختی . تو یه رابطه . اونجاییه که داری با آرامش موهاشو میبافی . بعد که میگی#عشقم تموم شد،و اون برمیگرده با یه لبخند نگات میکنه . میفهمی نه تنها #موهاشو به هم ...

. اوج #خوشبختی . تو یه رابطه . اونجاییه که داری با آرامش موهاشو میبافی . بعد که میگی#عشقم تموم شد،و اون برمیگرده با یه لبخند نگات میکنه . میفهمی نه تنها #موهاشو به هم بافتی بلکه نفساتو لحظاهاتو و وجودتم به #وجودش بافتی

۲۷ مرداد 1395
4K
#موهاشو

#موهاشو

۸ فروردین 1395
404
. عاشق اون روزیم که دخترم از #مهدکودک بیاد تندتند #سلام کنه بعدبگه:فلدا تفلد #دوشتمه بعدیه ذره #مکث کنه #موهاشو بکشه وبگه: حالا من چی #بوپوشممم . آقامونم بگه: بدبخت شدم تا حالا یکی #میگفت ...

. عاشق اون روزیم که دخترم از #مهدکودک بیاد تندتند #سلام کنه بعدبگه:فلدا تفلد #دوشتمه بعدیه ذره #مکث کنه #موهاشو بکشه وبگه: حالا من چی #بوپوشممم . آقامونم بگه: بدبخت شدم تا حالا یکی #میگفت حالا چی بپوشم حالا شدن #دوتا . . این روزو واسه همتون #آرزو میکنم

۱۷ شهریور 1394
3K
زن رو باید #بغل کرد و بی دلیل بوسید حتی وقتی آرایش نداره #موهای دست و پاش یه کم در اومده دو روز وقت نکرده ابروهاشو برداره #موهاشو برات براشینگ نکرده پیژامه ت رو پوشیده ...

زن رو باید #بغل کرد و بی دلیل بوسید حتی وقتی آرایش نداره #موهای دست و پاش یه کم در اومده دو روز وقت نکرده ابروهاشو برداره #موهاشو برات براشینگ نکرده پیژامه ت رو پوشیده و خودشو گوله کرده تو تخت تو جای خالیِ تو که هنوز گرمای تنتو داره ...

۳۱ تیر 1394
7K