نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولوی (۱۹۵ تصویر)

بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو کجا دیدی که بی‌ آتش کسی را بوی عود آید؟! #مولوی

بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو کجا دیدی که بی‌ آتش کسی را بوی عود آید؟! #مولوی

۱۵ ساعت پیش
3K
#سر رشته‌یِ شادیست خیالِ خوش تو...! #مولوی 🌸

#سر رشته‌یِ شادیست خیالِ خوش تو...! #مولوی 🌸

۱ روز پیش
7K
بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد شد جنگ و نظر ...

بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید ...

۶ روز پیش
10K
زنده دل‌ها می‌شوند از عشق، مست... مرده دل کی عشق را آرد به دست... عشق را با نیستی سودا بود... تا تو هستی، عشق کی پیدا بود... عشق می‌جوید حریفی سینه چاک... کو ندارد از ...

زنده دل‌ها می‌شوند از عشق، مست... مرده دل کی عشق را آرد به دست... عشق را با نیستی سودا بود... تا تو هستی، عشق کی پیدا بود... عشق می‌جوید حریفی سینه چاک... کو ندارد از فنای خویش باک... عشق در بند آورد عقل تو را... تا نماند در دلت چون ...

۷ روز پیش
9K
بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را... #مولوی 💔

بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را... #مولوی 💔

۲ هفته پیش
5K
آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست و آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاست #مولوی

آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست و آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاست #مولوی

۲ هفته پیش
13K
ما را خراب ُ زیر و زبر میکنی مکن ... #مولوی ‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌

ما را خراب ُ زیر و زبر میکنی مکن ... #مولوی ‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌

۲ هفته پیش
5K
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود این کفر نباشد، سخنِ کفر نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی ...

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن هم عابد و هم معبد و معبود، علی بود این کفر نباشد، سخنِ کفر نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی بود ..... #مولوی

۲ هفته پیش
6K
‌ از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانهٔ آن به باد دادم دل را! #مولوی

‌ از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانهٔ آن به باد دادم دل را! #مولوی

۲ هفته پیش
10K
#حق_شب_قدرست_در_شبها_نهان #تا_کند_جان_هر_شبی_را_امتحان #نه_همه_شبها_بود_قدر_ای_جوان #نه_همه_شبها_بود_خالی_از_آن #مولوی

#حق_شب_قدرست_در_شبها_نهان #تا_کند_جان_هر_شبی_را_امتحان #نه_همه_شبها_بود_قدر_ای_جوان #نه_همه_شبها_بود_خالی_از_آن #مولوی

۲ هفته پیش
10K
هر چه به جز خیال او قصد حریم دل کند در نگشایمش به رو از در دل برانمش #مولوی

هر چه به جز خیال او قصد حریم دل کند در نگشایمش به رو از در دل برانمش #مولوی

۳ هفته پیش
4K
جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست او شمع دلست ...

جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش هر که ز غوغا وز سر سودا سر کشد این جا سر ...

۳ هفته پیش
13K
اگر سختیها و محرومیتها نبود، هرگز بشر از نردبان #علم بالا نمیرفت. شرور در انسان روح #مقاومت و پایداری را تقویت می کند و او را در برابر حوادث، صبور و بردبار بار می آورد. ...

اگر سختیها و محرومیتها نبود، هرگز بشر از نردبان #علم بالا نمیرفت. شرور در انسان روح #مقاومت و پایداری را تقویت می کند و او را در برابر حوادث، صبور و بردبار بار می آورد. طوفان حوادث نمیتواند #درخت و جود او را از جا کند. نیز زندگی او را ...

۴ هفته پیش
13K
من از عالم تو را تنها گزینم روا داری که من غمگین نشینم...؟! #مولوی

من از عالم تو را تنها گزینم روا داری که من غمگین نشینم...؟! #مولوی

۲۶ اردیبهشت 1397
6K
جان فدای یار دل رنجانِ من...💜 #مولوی🕊#ماکان#بند

جان فدای یار دل رنجانِ من...💜 #مولوی🕊#ماکان#بند

۱۸ اردیبهشت 1397
12K
نیست مرا جز #تُ دوا ای #تُ دوای دل من #مولوی

نیست مرا جز #تُ دوا ای #تُ دوای دل من #مولوی

۱۰ اردیبهشت 1397
6K
تو نه چنانـے کہ منم من نہ چنانم کہ تویـے تو نہ بر آنـے کہ منم من نہ بر آنم کہ تویـے من همہ در حکم توام تو همہ در خون منـے گر مہ و ...

تو نه چنانـے کہ منم من نہ چنانم کہ تویـے تو نہ بر آنـے کہ منم من نہ بر آنم کہ تویـے من همہ در حکم توام تو همہ در خون منـے گر مہ و خورشید شوم من کم از آنم کہ تویـے #مولوی

۳ اردیبهشت 1397
11K
سر رشته‌یِ شادیست، خیالِ خوش تو...! #مولوی😍😍

سر رشته‌یِ شادیست، خیالِ خوش تو...! #مولوی😍😍

۱ اردیبهشت 1397
11K
اندر تن من جان و رگ و خـون همه اوست❤️ #مولوی

اندر تن من جان و رگ و خـون همه اوست❤️ #مولوی

۲۴ فروردین 1397
4K
با یار به گلزار شدم رهگذری بر گل نظری فکندم از بی‌خبری دلدار به من گفت که شرمت بادا رخسار من اینجا و تو بر گل نگری #مولوی

با یار به گلزار شدم رهگذری بر گل نظری فکندم از بی‌خبری دلدار به من گفت که شرمت بادا رخسار من اینجا و تو بر گل نگری #مولوی

۲۰ فروردین 1397
10K