نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولوی (۱۵۴ تصویر)

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم #مولوی

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم #مولوی

۲ روز پیش
3K
#تک_بیت #مولوی اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

#تک_بیت #مولوی اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

۴ روز پیش
3K
آن نَفْس که شُد #عاشق ... اَمّاره نخواهد شد #مولوی
عکس بلند

آن نَفْس که شُد #عاشق ... اَمّاره نخواهد شد #مولوی

۶ روز پیش
5K
تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست #مولوی

تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست #مولوی

۱ هفته پیش
16K
غم در دل تنگ من از آن است که نیست یک دوست که با او غم دل بتوان گفت ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌(!) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی ...

غم در دل تنگ من از آن است که نیست یک دوست که با او غم دل بتوان گفت ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌(!) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #غم #بدبخت #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #جان #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی ...

۲ هفته پیش
21K
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا ...

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #درخت #ابر #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #جان #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی #ایران ...

۲ هفته پیش
20K
جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا #مولوی

جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا #مولوی

۲ هفته پیش
4K
ای مه ز رخسارت خجل مستان سلامت می‌کنند وی راحت و آرام دل مستان سلامت می‌کنند ‌‌‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #انگشتر ...

ای مه ز رخسارت خجل مستان سلامت می‌کنند وی راحت و آرام دل مستان سلامت می‌کنند ‌‌‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #انگشتر #نگین #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #جان #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی #ایران #شیراز ...

۲ هفته پیش
19K
ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا ‌‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #تسبیح ...

ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا ‌‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #تسبیح #آبی #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #جان #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی #ایران #شیراز ...

۲ هفته پیش
18K
ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا ‌‌‌ ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #خالی #اسفند ...

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا ‌‌‌ ‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #خالی #اسفند #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی #ایران #شیراز #رنگین_کمان #رنگی ...

۲ هفته پیش
20K
یک لحظه می‌لرزاندت یک لحظه می‌خنداندت یک لحظه مستت می‌کند یک لحظه جامت می‌کند ‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #نگین #آبی #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری ...

یک لحظه می‌لرزاندت یک لحظه می‌خنداندت یک لحظه مستت می‌کند یک لحظه جامت می‌کند ‌ ‌‌ [مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #نگین #آبی #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #شعر #شاعر #زیبا #زیبایی #ایران #شیراز #رنگین_کمان #رنگی #افق #منظره #دونت_کپی 😑

۲ هفته پیش
18K
کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد ‌[مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #طلوع #غروب #عکاسی ...

کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد ‌[مولوی] ‌ ‌ ‌ ‌ #فوتو_بای_می ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ #شعر #مولوی #مولانا #طلوع #غروب #عکاسی #هنر_عکاسی #هنر #هنری #پس_زمینه #عکاس #عشق #زیبا #زیبایی #ایران #شیراز #آسمان #خورشید #آفتاب #صبح #رنگین_کمان ...

۲ هفته پیش
18K
تو را در دلبری دستی تمامست مرا در بی‌دلی درد و سقامست بجز با روی خوبت عشق بازی حرامست و حرامست و حرامست شاعر:#مولوی

تو را در دلبری دستی تمامست مرا در بی‌دلی درد و سقامست بجز با روی خوبت عشق بازی حرامست و حرامست و حرامست شاعر:#مولوی

۲ هفته پیش
11K
دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت: آمدم... نعره مزن! جامه مدر! هیچ مگو! #مولوی

دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت: آمدم... نعره مزن! جامه مدر! هیچ مگو! #مولوی

۳ هفته پیش
5K
ما را به خود کردی رها شرمی نکردی از خدا اکنون بیا در کوی ما آن دل که بردی باز ده... #مولوی

ما را به خود کردی رها شرمی نکردی از خدا اکنون بیا در کوی ما آن دل که بردی باز ده... #مولوی

۴ هفته پیش
6K
به درون بحر جز #تو دلم آشنا ندارد... #مولوی

به درون بحر جز #تو دلم آشنا ندارد... #مولوی

۲۷ آذر 1396
5K
از دوست به یادگار دردی دارم ! کان درد به صد هزار درمان ندهم ... #مولوی

از دوست به یادگار دردی دارم ! کان درد به صد هزار درمان ندهم ... #مولوی

۱۸ آذر 1396
6K
چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست... #مولوی

چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست... #مولوی

۱۳ آذر 1396
4K
. . خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد... #مولوی 🍃🌺

. . خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد... #مولوی 🍃🌺

۹ آذر 1396
6K
گفت که دیوانه نِه‌ای لایق این خانه نِه‌ای رفتم و دیوانه شدم... #مولوی

گفت که دیوانه نِه‌ای لایق این خانه نِه‌ای رفتم و دیوانه شدم... #مولوی

۲۹ آبان 1396
7K