نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موجز_نویس (۱ تصویر)

سحــــرگاهان؛ فاصلہ ے زمین تا آسمان به اندازہ قدِّ چند وجبیِ توست! دل بڪن از رخت و تخت، پاشو بایست، مقیاس فاصلہ را دچار تشویش کن! قَد قامتِ الصلاة... #موجز_نویس | #بی_فاصله #میم_اصانلو | @biseda313

سحــــرگاهان؛ فاصلہ ے زمین تا آسمان به اندازہ قدِّ چند وجبیِ توست! دل بڪن از رخت و تخت، پاشو بایست، مقیاس فاصلہ را دچار تشویش کن! قَد قامتِ الصلاة... #موجز_نویس | #بی_فاصله #میم_اصانلو | @biseda313

۲۶ اردیبهشت 1398
6K