نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهندسان (۱ تصویر)

#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند سرایت میکندکه این مساله نشانه مثبت درشخصیت اجتماعی است.#زنان بیش از#مردان و روانشناسان بیش از#مهندسان خمیازه میکشند.

#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند سرایت میکندکه این مساله نشانه مثبت درشخصیت اجتماعی است.#زنان بیش از#مردان و روانشناسان بیش از#مهندسان خمیازه میکشند.

۲۰ مرداد 1396
10K