نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـرد (۲۱ تصویر)

‍ ‍ میدونی #مـرد کیهِ ؟ : اگر دست کسی رو گرفتی و پس نزدی #مَردی ... اگر درد داشتی و دم نزدی #مَردی ... اگر غم داشتی و غم ندادی #مَردی ... اگر نداشتی ...

‍ ‍ میدونی #مـرد کیهِ ؟ : اگر دست کسی رو گرفتی و پس نزدی #مَردی ... اگر درد داشتی و دم نزدی #مَردی ... اگر غم داشتی و غم ندادی #مَردی ... اگر نداشتی و بخشیدی #مَردی ... اگر کم آوردی ولی کم نذاشتی #مردی .. اگر دلت گرفت ...

۱۷ بهمن 1397
10K
اﻭ رود جنون بود ڪہ دریا میشد با بیــــرق آفتاب بـــــر پــــا میشد پـــــرواز اگرنبود، معلــــوم نـــــبود این #مـرد چگونہ در زمین جا میشد #شهید_مرتضی_کریمی

اﻭ رود جنون بود ڪہ دریا میشد با بیــــرق آفتاب بـــــر پــــا میشد پـــــرواز اگرنبود، معلــــوم نـــــبود این #مـرد چگونہ در زمین جا میشد #شهید_مرتضی_کریمی

۲۹ تیر 1397
6K
#زن ،زندگیـست #مـرد ،امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمام مردانگیش را خـرج امنیت زندگیـش کند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمام زندگیش را خرج غرور امنیتش کند ••

#زن ،زندگیـست #مـرد ،امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمام مردانگیش را خـرج امنیت زندگیـش کند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمام زندگیش را خرج غرور امنیتش کند ••

۸ آذر 1396
9K
#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل ...

#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل شـم تـوش #اونقـدر گـریـه کنـمُ بگـم واسـت از لحظـه #لحظـه شبـایی کـه بـا یـادت صبـح ...

۳۰ آبان 1396
12K
@علی-کریمی💚 👌👇 خیلی وخته الگـــوی زندگیـه🍃 خیلیاست..! یه تیکــه طلا👑 یک نمونه ی کمیـــاب #مـرد✅ با ارزش... مثل مقبــره کوروش💪

@علی-کریمی💚 👌👇 خیلی وخته الگـــوی زندگیـه🍃 خیلیاست..! یه تیکــه طلا👑 یک نمونه ی کمیـــاب #مـرد✅ با ارزش... مثل مقبــره کوروش💪

۱۱ آبان 1396
4K
دوربیـن ها هـم #مـرد را میـشناسـند❤️ 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

دوربیـن ها هـم #مـرد را میـشناسـند❤️ 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

۲۱ مهر 1396
5K
#مـوندن_مـرد_میخـاد میشه #زن بود و #مرد بود، میشه #مرد بود و #مرد نبود. #مردانگی به عاقل بودن نیست. پشتِ کسی که اومدی و اهلیش کردی رو دم به دقیقه خالی نکردن، #مـرد_میخـاد #مردانگی به منطقی ...

#مـوندن_مـرد_میخـاد میشه #زن بود و #مرد بود، میشه #مرد بود و #مرد نبود. #مردانگی به عاقل بودن نیست. پشتِ کسی که اومدی و اهلیش کردی رو دم به دقیقه خالی نکردن، #مـرد_میخـاد #مردانگی به منطقی بودن نیست. عشق و عاشقی کردن #مـرد میخـاد احساس امنیت #مـرد میخـاد شانه شدن برای ...

۲۹ مرداد 1396
14K
👧عـع ایـــی?😣 . ?? 👧خـواب بـد #دیـدم😿😿 . 👦الـان که #ظهـره الکـیـه😉تعـریف کـن حـالا😁 . 👧خـواب دیـدم تـوبـا یـه #مـوتـور تصادف کـردی😔 . 👦خـب?😫 . 👧اومـدن #خـاکتـ کـردن😿 . 👦خـب?😸 . 👧مـن شـب اومـدم #سـراغت🙀 ...

👧عـع ایـــی?😣 . ?? 👧خـواب بـد #دیـدم😿😿 . 👦الـان که #ظهـره الکـیـه😉تعـریف کـن حـالا😁 . 👧خـواب دیـدم تـوبـا یـه #مـوتـور تصادف کـردی😔 . 👦خـب?😫 . 👧اومـدن #خـاکتـ کـردن😿 . 👦خـب?😸 . 👧مـن شـب اومـدم #سـراغت🙀 . 👦خـب?😯 . 👧نـور از #قبـرت مـیـومـد😲 . 👦خـب☺️ از بس #مـرد خـوبیـم😁 . 👧هـیچـی ...

۲۶ فروردین 1396
28K
#زن ، زندگیـست و #مـرد ، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

#زن ، زندگیـست و #مـرد ، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...💟

۲۹ آذر 1395
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۷ مرداد 1395
7K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۲ مرداد 1395
2K
‍ بـا ایـنـکـه #دخـتـرم خـیـلـی جـاهـا #مـرد بودم

‍ بـا ایـنـکـه #دخـتـرم خـیـلـی جـاهـا #مـرد بودم

۱۵ بهمن 1394
1K
#مـرد من ‌#تـ♡ـو یعنی

#مـرد من ‌#تـ♡ـو یعنی"تـمام مـن"

۲۳ آذر 1394
2K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "عشقش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۱۰ شهریور 1394
2K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۱۲ مرداد 1394
4K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۳۱ تیر 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۱ تیر 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ
عکس بلند

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۱ تیر 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۱ تیر 1394
3K
. . چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ ...

. . چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ِ "خستگــی هایـش "صبـــور" باشـــد بـا وجــود ِ ...

۳ خرداد 1394
2K