نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـرد (۲۳ تصویر)

یک زن که سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه #مــرد برای زن زندگی تون

یک زن که سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه #مــرد برای زن زندگی تون " #مـرد"باشید

۴ هفته پیش
6K
یک زن که سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه #مــرد برای زن زندگی تون

یک زن که سایه سر نمیخواهد همراه میخواهد احترام نمیخواهد حرمت میخواهد هدیه نمیخواهد قدردان میخواهد هم درد نمیخواهد درمان میخواهد جمع اینها میشه #مــرد برای زن زندگی تون " #مـرد"باشید 😊👌

۱۱ آبان 1398
4K
‍ ‍ میدونی #مـرد کیهِ ؟ : اگر دست کسی رو گرفتی و پس نزدی #مَردی ... اگر درد داشتی و دم نزدی #مَردی ... اگر غم داشتی و غم ندادی #مَردی ... اگر نداشتی ...

‍ ‍ میدونی #مـرد کیهِ ؟ : اگر دست کسی رو گرفتی و پس نزدی #مَردی ... اگر درد داشتی و دم نزدی #مَردی ... اگر غم داشتی و غم ندادی #مَردی ... اگر نداشتی و بخشیدی #مَردی ... اگر کم آوردی ولی کم نذاشتی #مردی .. اگر دلت گرفت ...

۱۷ بهمن 1397
11K
اﻭ رود جنون بود ڪہ دریا میشد با بیــــرق آفتاب بـــــر پــــا میشد پـــــرواز اگرنبود، معلــــوم نـــــبود این #مـرد چگونہ در زمین جا میشد #شهید_مرتضی_کریمی

اﻭ رود جنون بود ڪہ دریا میشد با بیــــرق آفتاب بـــــر پــــا میشد پـــــرواز اگرنبود، معلــــوم نـــــبود این #مـرد چگونہ در زمین جا میشد #شهید_مرتضی_کریمی

۲۹ تیر 1397
6K
#زن ،زندگیـست #مـرد ،امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمام مردانگیش را خـرج امنیت زندگیـش کند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمام زندگیش را خرج غرور امنیتش کند ••

#زن ،زندگیـست #مـرد ،امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمام مردانگیش را خـرج امنیت زندگیـش کند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمام زندگیش را خرج غرور امنیتش کند ••

۸ آذر 1396
9K
#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل ...

#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل شـم تـوش #اونقـدر گـریـه کنـمُ بگـم واسـت از لحظـه #لحظـه شبـایی کـه بـا یـادت صبـح ...

۳۰ آبان 1396
14K
@علی-کریمی💚 👌👇 خیلی وخته الگـــوی زندگیـه🍃 خیلیاست..! یه تیکــه طلا👑 یک نمونه ی کمیـــاب #مـرد✅ با ارزش... مثل مقبــره کوروش💪

@علی-کریمی💚 👌👇 خیلی وخته الگـــوی زندگیـه🍃 خیلیاست..! یه تیکــه طلا👑 یک نمونه ی کمیـــاب #مـرد✅ با ارزش... مثل مقبــره کوروش💪

۱۱ آبان 1396
5K
دوربیـن ها هـم #مـرد را میـشناسـند❤️ 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

دوربیـن ها هـم #مـرد را میـشناسـند❤️ 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

۲۱ مهر 1396
5K
#مـوندن_مـرد_میخـاد میشه #زن بود و #مرد بود، میشه #مرد بود و #مرد نبود. #مردانگی به عاقل بودن نیست. پشتِ کسی که اومدی و اهلیش کردی رو دم به دقیقه خالی نکردن، #مـرد_میخـاد #مردانگی به منطقی ...

#مـوندن_مـرد_میخـاد میشه #زن بود و #مرد بود، میشه #مرد بود و #مرد نبود. #مردانگی به عاقل بودن نیست. پشتِ کسی که اومدی و اهلیش کردی رو دم به دقیقه خالی نکردن، #مـرد_میخـاد #مردانگی به منطقی بودن نیست. عشق و عاشقی کردن #مـرد میخـاد احساس امنیت #مـرد میخـاد شانه شدن برای ...

۲۹ مرداد 1396
14K
👧عـع ایـــی?😣 . ?? 👧خـواب بـد #دیـدم😿😿 . 👦الـان که #ظهـره الکـیـه😉تعـریف کـن حـالا😁 . 👧خـواب دیـدم تـوبـا یـه #مـوتـور تصادف کـردی😔 . 👦خـب?😫 . 👧اومـدن #خـاکتـ کـردن😿 . 👦خـب?😸 . 👧مـن شـب اومـدم #سـراغت🙀 ...

👧عـع ایـــی?😣 . ?? 👧خـواب بـد #دیـدم😿😿 . 👦الـان که #ظهـره الکـیـه😉تعـریف کـن حـالا😁 . 👧خـواب دیـدم تـوبـا یـه #مـوتـور تصادف کـردی😔 . 👦خـب?😫 . 👧اومـدن #خـاکتـ کـردن😿 . 👦خـب?😸 . 👧مـن شـب اومـدم #سـراغت🙀 . 👦خـب?😯 . 👧نـور از #قبـرت مـیـومـد😲 . 👦خـب☺️ از بس #مـرد خـوبیـم😁 . 👧هـیچـی ...

۲۶ فروردین 1396
28K
#زن ، زندگیـست و #مـرد ، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

#زن ، زندگیـست و #مـرد ، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...💟

۲۹ آذر 1395
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۷ مرداد 1395
8K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۲ مرداد 1395
2K
‍ بـا ایـنـکـه #دخـتـرم خـیـلـی جـاهـا #مـرد بودم

‍ بـا ایـنـکـه #دخـتـرم خـیـلـی جـاهـا #مـرد بودم

۱۵ بهمن 1394
1K
#مـرد من ‌#تـ♡ـو یعنی

#مـرد من ‌#تـ♡ـو یعنی"تـمام مـن"

۲۳ آذر 1394
2K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "عشقش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۱۰ شهریور 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۱۲ مرداد 1394
4K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۳۱ تیر 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۱ تیر 1394
3K
چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ
عکس بلند

چقــدر اشتبـاه می کننـــد #آنهــایی کهـ می گوینـــد: #مـرد بایــد قـد بلنـــد باشـــد #چشمـــــ و ابــرو مشکــی باشـــد #تهـ_ریــش داشتهـ باشــــد ... مــن می گویمــــــــ : مــرد بایــد بـا وجـــود ِ تمـامــــــ ِ "غــرورش "مهــربان" باشـــد بـا وجــود ِ تمـامـــــ ِ لجبــازی هـای "همســرش "وفـــادار" باشـــد بـا وجـــود ِ تمـامـــــ ...

۲۱ تیر 1394
3K