نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمد_وکیلی_راد (۱ تصویر)

گرچه در خانه ی من باغچه نیست، پشت هرپنجره گلدان دارم،هم زبان های منند،هم نشینان منند،گاه تانیمه ی شب،گاه تا عمق خیال...حسن یوسف گل با احساسیست،حرف هایم را گاهی، از دلم میفهمد،شعر را میفهمد،شب را ...

گرچه در خانه ی من باغچه نیست، پشت هرپنجره گلدان دارم،هم زبان های منند،هم نشینان منند،گاه تانیمه ی شب،گاه تا عمق خیال...حسن یوسف گل با احساسیست،حرف هایم را گاهی، از دلم میفهمد،شعر را میفهمد،شب را هم نیز،با نوای نی من میرقصد،به هوای چشم های خیس من میگرید،حسن یوسف گل با ...

۲ اردیبهشت 1397
15K