نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجید_همتی_متین (۱ تصویر)

. می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال خودم هیچ وقت سر در نیاورده ام.انگار غرقه ی خودم شده باشم،فرو می روم توی وجود خودم...پی چیزی میگردم که میدانم ...

. می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال خودم هیچ وقت سر در نیاورده ام.انگار غرقه ی خودم شده باشم،فرو می روم توی وجود خودم...پی چیزی میگردم که میدانم وجود ندارد.درد هم این است که نمیشود ازش با کسی حرف بزنم.آن هم که اکنون ...

۱۴ تیر 1397
10K