نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

متصل_به_خون_گرم_شهیدان (۱ تصویر)

شکر ! که در قلبمان ، مویرگی هست ، #متصل_به_خون_گرم_شهیدان ! و از همان خون است که گاه ، به یادشان می تپد . تـ♥️ـپـ♥️ـشـ♥️ی زندگی بخش

شکر ! که در قلبمان ، مویرگی هست ، #متصل_به_خون_گرم_شهیدان ! و از همان خون است که گاه ، به یادشان می تپد . تـ♥️ـپـ♥️ـشـ♥️ی زندگی بخش

۷ فروردین 1397
405